בסטודיו ניתן ללמוד מגוון סדנאות הדפס
:בסטודיו ניתן ללמוד
הדפס לינולאום- סדנת מבוא
הדפס לינולאום- סדנה למתקדמים 
תחריט יבש- סדנת מבוא
הדפס קולוגרף
הדפס מוקוליטו
מונופרינט
Back to Top