2020-היום
החלה לראשונה במהלך הלימודים בבצלאל כרישומי עיפרון ודיו, עם הזמן המשיכו לתפוס נוכחות בעיסוק האמנותית שלי. כשהתחלתי להדפיס יצרתי סלעים בסיטואציות וקומפוזיציות שונות, הסלע מייצג את האני   בתוך עבודותי השונות
Back to Top