2022-
במהלך שהות אמן בבלגיה חקרתי טכניקה שמתחדשת במאה האחרונה והיא מזוטינט שהוחלפה על ידי הצילום ודעכה לאורך השנים עכשיו זוכה להתעסקות מחודשת.
Back to Top